пятница, 24 февраля 2023 г.

 6 клас

 Презентація "Нововавилонська та перська держави"

https://docs.google.com/presentation/d/1UK3ipgF3oCGc0WOOR-qo-hM23W7csC2p/edit#slide=id.p1

 5 клас НУШ

Презентація "Як пов'язані історичний час і простір"

https://docs.google.com/presentation/d/1RgYrYLS8HNcdmJLKFWewVDAeny_zvImR/edit#slide=id.p1 

 5 клас НУШ

Презентація до уроку "Як народжувалася історична наука"

https://docs.google.com/presentation/u/1/d/1WPLRvTqnvOPpuOGrgkwy2FBAkk1QPRCO/edit?usp=drive_web&ouid=105608782179323845350&rtpof=true

https://docs.google.com/presentation/d/11abe2VOHk3hf7TY2mCJcMoPMmt11ZMof/edit#slide=id.p1
 8 клас. Всесвітня історія. 

Презентація до уроку "Османська імперія" 

 https://docs.google.com/presentation/u/1/d/1NNXjf5zTnys14sjinI8c0lz4kCQDSO8O/edit?usp=drive_web&ouid=105608782179323845350&rtpof=true

понедельник, 18 мая 2020 г.Підсумкова контрольна робота з всесвітньої історії  7 клас


Фото виконаних робіт присилати на електронну пошту galinanazarenko75@gmail.com
або на вайбер тел.0688051693

1. Скільки всього з 1095 до 1291 р. було здійснено хрестових походів до Святої Землі?
 а) 6 б) 8 в) 12 г) 5
 2. Як звали папу Римського, який закликав до Першого хрестового походу?
а) Урбан І б) Урбан ІІ в) Іоан І г) Франциск V
3. У якому році сталася ключова подія Першого хрестового походу - взяття Єрусалиму хрестоносцями?
 а) 1096 б) 1099 в) 1054 г) 1069
 4. Для захисту християнських володінь від мусульман хрестоносці утворили на Сході три духовнорицарські ордени.
 Найдавнішим із них був ________ а) Орден госпітальєрів б) Тевтонський орден в) Орден тамплієрів
 5. Духовно-рицарський орден, у який вступали переважно німецькі рицарі
 а) Орден тамплієрів б) Орден госпітальєрів в) Тевтонський орден
6. Хто з європейських монархів трагічно загинув під час переправи через гірську річку в ході Третього хрестового походу?
 а) німецький імператор Фрідріх І Барбаросса б) англійський король Річард І Левове Серце в) французький король Філіпп ІІ Август
 7. Спадкове земельне володіння короля в країнах Середньовічної Європи
 а) Дож б) Вотчина в) Бург г) Домен
 8. Про якого французького короля йдеться в уривку: "Незвичними для сучасників були величезна доброта і набожність короля __________. Він влаштовував притулки для калік та бідних людей. У королівському палаці щоденно накривали стіл для нужденних. Король особисто стежив за тим, щоб вони отримували такі самі страви, як і він."
 а) Людовік ІХ Святий б) Філіпп IV Красивий в) Іоанн ІІ Добрий г) Карл V Мудрий
9. Роки Столітньої війни
а) 1337-1437 рр. б) 1338-1454 рр. в) 1337-1434 рр. г) 1337-1453 рр.
10. Укажіть ім’я першого норманського короля Англії
а) Альфред Великий б) Гаральд в) Вільгельм Завойовник г) Едуард Сповідник
11. Коли барони примусили англійського короля підписати «Велику хартію вольностей»?
 а) 1215 р. б) 1302 р. в) 1265 р. г) 1337 р.
12. Орган станового представництва у Священній Римській імперії мав назву
 а) парламент б) Генеральні штати в) конклав г) рейхстаг
13. Курфюрсти – це
 а) особливо важливі документи, скріплені металевою печаткою
б) загони найманців, що отримували плату від свого лорда і мали з ним письмовий договір про службу.
 в) князі Священної Римської імперії, за якими було закріплено право обирати імператора.
 г) прихильники пап у їхній боротьбі проти німецьких імператорів.
14. Вкажіть факт, до якого не були причетні середньовічна Церква і священнослужителі
 а) продаж грамот, які відпускали гріхи
б) початок Хрестових походів
 в) заснування перших університетів
 г) заснування чернечих орденів
15. Із запропонованого переліку виберіть три країни Європи, де було засновано найперші університети
а) Іспанія б) Італія в) Англія г) Священна Римська імперія д) Польща е) Франція є) Угорське королівство ж) Велике князівство Литовське
16. Зазначте, якого навчального предмета не було у складі "семи вільних мистецтв"
а) геометрія б) астрономія в) граматика г) алхімія
 17. Кревську унію між Польським королівством і Великим князівством Литовським укладено
а) 1362 р. б) 1370 р. в) 1385 р. г) 1392 р.
 18. Коли відбулася подія, наслідки якої описано в уривку з історичного джерела: «Магнати і шляхта змусили юну королеву [Ядвігу] в державних інтересах Польщі відмовитися від нареченого з австрійського дому і вийти заміж за литовського князя Ягайла...»?
 а) 1385 р. б) 1413 р. в) 1569 р. г) 1596 р.
 19. Назвіть поширені релігії в Середньовічному Китаї
 а) Буддизм б) Конфуціанство в) Індуїзм г) Християнство
 20. Середньовічний землевласник
 а) конкістадор б) феодал в) латифундист
 21. Як називався корабель у вікінгів?
 а) Чайка б) Галера в) Дракар г) Трієра
22. Монархія, за якої король скликав для вирішення найважливіших питань представників різних станів?
 а) Дуалістична монархія б) Обмежена монархія в) Абсолютна монархія г) Станова монархія
 23. Цей документ вважають першим у Європі, що засвідчив основні права людини?
 а) Конституція Генріха ІV б) Ізборники в) Велика хартія вольностей г) Золота булла
 24. Що таке інквізиція?
 а) Церковна книга б) Церковний суд в) Засідання єпископів г) Релігійне вченняПідсумкова контрольна робота з історії України для 7 класу


Фото виконаних робіт присилати на електронну пошту galinanazarenko75@gmail.com
або на вайбер тел.0688051693

Виконайте тести
1. Роман Мстиславич напередодні утворення Галицько-Волинської держави був князем:
а) Київським б) Волинським в) Галицьким г) Переяславським
 2. В розповіді про зміни в житті міст з отриманням магдебурзького права доречні терміни:
 а) Панщина б) Магістрат в) Кріпацтво г) Рада д) Лава е) Фільварок
3. Міста, що в різний час були столицями Галицько-Волинської держави:
 а) Перемишль б) Холм в) Галич г) Сянок д) Володимир е) Київ
 4. Галицько - Волинська держава припинила своє існування у:
 а) 1387 р.; б) 1389 р.; в) 1390 р.; г) 1392 р.
 5. Правильним є судження: Магдебурзьке право в містах, що знаходились на українських землях, ... 1) поширювалось на всіх мешканців. 2) стало засобом захисту українських громад міст від засилля іноземців.
а) обидва судження правильні
 б) тільки 1-е судження правильне
в) тільки 2-е судження правильне
г) обидва судження неправильні
 6. Галицьке та Волинське князівства було об'єднано в єдину державу в:
 а) 1111 р. б) 1185 р. в) 1199 р. г) 1240 р.
7. Яке місто було захоплено і розорено монголами у 1240 р.?
 а) Чернігів б) Переяслав в) Київ г) Галич
8. Унаслідок Ярославської битви князь Данило Романович...:
 а) позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди
б) зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі
в) зупинив просування тевтонських рицарівхрестоносців на руські землі
 г) поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька
9. Установіть послідовність подій:
 А перша згадка назви "Україна" в писемних джерелах
Б захоплення Києва монголами
В Любецький з'їзд князів Г коронація Данила Галицького
10. Кревська унія була укладена між
 а) Польським королівством і Молдавським князівством
б) Польським королівством і Угорським королівством
в) Великим князівством Литовським і Московським царством
 г) Великим князівством Литовським і Польским королівством
 11. Назвіть найвищі стани суспільства (декілька):
а) слуги б) князі в) патриціат г) пани д) зем'яни е) магнати
12. Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславовича та Данила Романовича?
 а) приборкання боярської опозиції
 б) розбудова Галицької митрополії
 в) боротьба з Тевтонським орденом
 г) створення антимонгольської коаліції
13. Галицьку митрополію православної церкви утворено за ініціативи галицько-волинського князя
а) Юрія І Львовича б) Лева Даниловича в) Данила Романовича г) Романа Мстиславовича
 14. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович
 а) позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди
 б) зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі.
в) зупинив просування тевтонських рицарівхрестоносців на руські землі.
 г) поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька.
15. Про кого йдеться у цитаті? "___________ посів галицько-волинський престол у 14-річному віці. Він прийняв православ'я і став останнім самостійним володарем князівства."
 а) Лев Данилович б) Юрій ІІ Болеслав (Тройденович) в) Юрій І Львович г) Лев ІІ
16. Позначте правильні твердження щодо історичного значення коронації Данила Галицького: (2 відповіді)
а) збагачення Даниловичів
 б) князівство звільнилося від золотоординської залежності
 в) існування Української держави визнала Європа
 г) королівство стало силою, здатною об’єднати навколо себе інші українські землі
 д) покладено край зазіханням іноземних держав на українські землі
 е) посилилась роль галицького боярства
 17.  Позначте факт, що стосується життя й діяльності князя Романа Мстиславовича:
а) А прийняв королівську корону від Папи Римського;
б) Б заснував місто Львів;
 в) В об’єднав Галичину і Волинь в єдину державу;
 г) Г розбив хрестоносців у битві під Дорогочином
18. Укажіть князівства, які сформувалися на українських теренах( три правильні відповіді)
 а) Волинське б) Муромське в) Галицьке г) Переяяславське д) Полоцьке е) Рязанське є) Смоленське
19. Місто, поблизу якого Данило Галицький розгромив лицарів -хрестоносців у 1238р.:
 а) Белз б) Дорогочин в) Перемишль г) Ярослав
 20. Вкажіть автора твору "Повчання дітям":
 а) Ярослав Осмомисл б) Володимир Монамах в) Данило Галицький г) Мсислав Удатний
 21. Хто очолив монгольське військо після Чингісхана?
 а) Батий б) Субедей в) Угедей г) Джебе
22. Засновником Кримського ханства став:
 а) Хаджі-Гірей б) Менглі-Гірей в) Шахін-Гірей
 23. Данило Романович був коронований в:
а) 1253 р. б) 1272 р. в) 1245 р.
 24. Наступником Данила Романовича став:
 а) Лев б) Юрій І Львович в) Болеслав
 25. Вибрати три правильні відповіді. Які землі не входили до Галицько-Волинської держави за часів Романа Мстиславовича?
а) Галицьке князівство б) Волинське князівство в) Київське князівство г) Переяславське князівство д) Чернігівське князівство е) Смоленське князівство є) Полоцьке князівство