понедельник, 30 марта 2020 г.

             
 Завдання з основ правознавства для учнів 9-а та 9-б класів

Тема уроку: ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ         ( параграф 24)
План роботи над новою темою.
1.Як знайти роботу.
Прочитайте пункт 1. Заповніть схему «Способи відбору роботодавцями робітників»


Прочитайте поради «Як успішно працевлаштуватися».
1.       Як укласти й розірвати трудовий договір.
Скористайтеся правовим коментарем пункту 2 і напишіть заяву про прийом на роботу чи звільнення з неї за власним бажанням (підприємство й посада можуть бути будь-якими, навіть вигаданими).
2.       Як реалізувати право на підприємницьку діяльність
Прочитайте правовий коментар до пункту 3. Придумайте та запишіть у зошит 3 відкритих і 3 закритих запитання до тексту та дай те на них відповідь .

3.       Як законодавство захищає дітей від експлуатації.
Прочитайте пункт 4 , розвяжіть задачу «Неповнолітні на заправці», відповідь запишіть у зошит.
4.       Повторіть матеріал параграфа 23-24 та 25 і виконайте тести за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=773443 Виконати до 4 квітня.

Тема уроку : АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (параграф 25)

План роботи над новою темою.

1.       Які відносини регулює адміністративне право
Прочитайте пункт1 . Продовжте речення і запишіть їх у зошит
Адміністративне право регулює відносини ….
Субєктами адміністративно-правових відносин є….
Виконайте завдання на с.163

2.       Які правопорушення належать до адміністративних проступків
Прочитайте пункт 2 і розвяжіть правові ситуації на с.164. Відповіді запишіть у зошит.

3.       Що таке адміністративна відповідальність й адміністративні стягнення
Прочитайте пункт 3, уважно розгляньте схеми. Випишіть у зошит види адміністративних стягнень. Проаналізуйте правову ситуацію на с.167. Відповідь запишіть у зошит.

4.       Перегляньте свої записи, матеріал параграфа 25 і виконайте тести на оцінку за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=451714  Виконати до 4 квітня.

         
Завдання для учнів 9-а та 9-б класів з всесвітньої  історії на період з 30.03 по 04.04

Дорогі мої девятикласники ! 
Продовжуємо виконувати дистанційні завдання, фото письмових робіт скидайте у вайбер.
 Тестові завдання постарайтеся виконати вчасно.

Наступний урок – це тематичний контроль з теми «Міжнародні відносини кінця ХІХ – початку ХХ ст.»
Повторіть параграф 29, потім перейдіть за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=724319 і виконайте тести на оцінку. Записуйте обовязково своє прізвище і клас. Тести виконати до 4 квітня.

Тема уроку : Розвиток спорту та модерн
План роботи над темою уроку.
Прочитайте параграф 31( пункт 4 і 5)
Дати письмові повні відповіді на запитання на ст.180 (1-3), ст.181(1-5)

Наступний урок – це тематичний контроль з теми «Розвиток культури кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.»
Повторіть параграфи 30-31 та виконайте тести на оцінку за посиланням. Тести виконати до 5 квітня.


воскресенье, 29 марта 2020 г.

             

Завдання для учнів 8-а класу з  всесвітньої історії на період з 30.03. по 04.04 

Дорогі діти!

Продовжуємо працювати з вами дистанційно !

Щотижня у вас по 2 уроки історії, тому ви маєте опрацювати  ці дві теми.

Для кращого засвоєння вами нового матеріалу я розробила детальні плани по вивченню нових тем. Виконуючи ці вказівки, ви з легкістю запам'ятаєте найважливішу інформацію. 

Виконані письмові завдання скидайте на вайбер у групу.


Тема уроку: Освічений абсолютизм( параграф 25)

План роботи над темою уроку.

1.       Пруське королівство.
Прочитайте пункт 1.Запишіть у зошит та доповніть подані речення.
Засновником Пруської держави…..
Першим королем Пруського корорлівства…….
Перетворив Прусію на могутню державу……..
Прочитайте пункт 2. Складіть історичний портрет Фрідріха ІІ Великого у вигляді таблиці
Внутрішня політика
Зовнішня політика 2.Володіння австрійських Габсбургів
Прочитайте пункт 3. Дайте письмово відповіді на запитання.
-          Які території входили до держави австрійських Габсбургів?
-          В результаті яких подій було збільшено території Австрії?
Прочитайте пункт 4. Заповніть таблицю «Реформи Марії -Терезії та Йосипа ІІ»
Назва реформи
Зміст заходів
Військова

Судова

Державного управління

Освітня


3.Українські землі в складі Австрійської монархії.
Прочитайте пункт 5. Випишіть, які українські території були приєднані до Австрії.
Запишіть, які реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ були проведені на українських землях, та , які особливості вони мали.


        Тема уроку: Росія в другій половині ХVІІІ ст. ( параграф 26)

План роботи над темою уроку.

1.Двірцеві перевороти.
Письмово поясніть поняття «двірцеві перевороти».
Заповніть таблицю «Двірцеві перевороти»( за поданим зразком)
«Двірцеві перевороти»- це період………

Імя імператора
Роки правління
За яких обставин отримали трон
Катерина І
1725-1727
Після смерті синів Петра І , за допомогою гвардійських полків та соратників Петра І


2.«Освічене правління Катерини ІІ»
Прочитайте пункт 2. Заповніть таблицю .«Освічене правління Катерини ІІ»
Внутрішня політика
Зовнішня політика3.Культура та повсякденне життя.
Прочитайте пункти 3 і 4.
Дайте письмово відповіді на запитання.
-          Який внесок у розвиток науки та мистецтва здійснили М.Ломоносов , І.Кулібін, Растреллі, Баженов, Старов ,Казаков?

                                             Бажаю успіхів!


         Завдання для учнів 7-а та 7-б класу з всесвітньої історії  на період з 30.03 до 04.04.
Доброго дня, дорогі семикласники! 
Рада вітати всіх бажаючих розширити свій кругозір та поглибити свої знананя з історії !
Для кращого засвоєння матеріалу я розробила детальний план роботи над новими темами. Опрацювання кожної теми завершується виконанням тестових завдань онлайн.

Фото письмових завдань скидайте на вайбер у групу класу.
Бажаю гарних оцінок !
 Посилання на електронний підручник для 7 класу з всесвітньої історії http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/Vsesvitnja_istorija_7klas_Pometun.pdf

 Тема уроку : Утворення Османської імперії. Мехмед ІІ.(параграф 28, або 29 в електронному підручнику)

     План роботи над темою уроку.
1.       Утворення держави Османів
Прочитайте пункт 1 параграфа 28. Випишіть у зошит та вивчіть такі нові поняття, дати та персоналії: тюрк, Осман, турки-османи, султан, яничари.

2.       Військо яничарів.
На основі матеріалу пункту 1 складіть коротке повідомлення (7-10 речень) з теми «Яничари – піше військо султана».

3.       Завоювання османських султанів.
Прочитайте пункт 2. Виконайте вправу «Продовж речення»
Османська держава захопила території…..
У 1389 р. відбулася битва……
Там військам султана Мурада І протистояла….
Битва на Косовому полі завершилася …….

4.       Утворення Османської імперії
Розгляньте карту на с.204. Прослідкуйте як змінювались території Османської держави у ХІІІ, ХІV, ХV cт.
Прочитайте пункт 3 та, використовуючи цей матеріал, складіть короткий опис на тему: «Захоплення турками Константинополя»

5.       Культура Османської імперії.
Прочитайте пункт 4 . Запишіть у зошит та вивчіть значення нових понять: медресе, Канун, муфтій
Опрацювавши матеріал теми перейдіть за посиланням та виконайте тести на оцінку. Обовязково вказуйте своє прізвище та клас.
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=755539

 Наступний урок 

Тематичний контроль з теми «Країни Центральної та Східної Європи у Х-ХVст.»
Щоб підготуватися до тестування повторіть параграфи 25,26,28. Зверніть увагу на нові поняття, важливі дати та діяльність історичних персоналій. Потім перейдіть за посиланням і виконайте тести.  Тести потрібно виконати до 6 квітня.
Завдання для тематичного контролю знаходяться за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=721101

пятница, 27 марта 2020 г.

              

Завдання для учнів 6 класу з історії на період з 30.03 по 04.04.2020

Дорогі шестикласники!
  Історія Стародавнього Риму цікава та захоплююча, тому для кращого розуміння вами нових тем, я розробила покроковий  план опрацювання нового матеріалу. Послідовно виконуючи ці завдання, ви зможете дуже добре опанувати новий матеріал та отримати гарні оцінки. Письмові завдання виділено зеленим кольором.
 Бажаю успіху!

 Тема уроку : Римська республіка в 2 ст. до н.е.

Обладунки римського воїна
План роботи над темою уроку.

1.Пунічні війни

1.Розгляньте ілюстрації на стор.176.Поміркуйте: чому римська армія вважалася найсильнішою в стародавньому світі? Перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Npw8E9xFkWQ
2.Нагадайте: - Які війни називаються пунічними?
                          - Кого називали пунами?
                          - Як розпочалась Перша пунічна війна?
                         - Які території захопили римляни до 256 р. до н.е.? А які потім?
                        - Чим завершилася Перша пунічна війна? Скільки років тривала Перша пунічна війна?

3. Прочитайте пункт 1 параграфа 41 або перегляньте відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=3HJeqdDOR2U.
Заповніть таблицю «Пунічні війни»
Дата
Подія
Результат
264-241 рр. до н.е.


218-201 рр. до н.е.


2 серпня 216 р. до н.е.


202 р. до н.е.


149-146 р. до н.е.


4.Виконайте тренувальні вправи за посиланнями https://learningapps.org/2214772

2. Завоювання Риму.

1.Прочитати пункт 2. Виписати які країни і в якому році були підкорені Римом?
2. Виконати завдання до карти на с. 178( усно)

3. Наслідки завойовницьких війн Риму.

Прочитати пункт 3. Випишіть  у зошит наслідки завойовницьких війн Риму.

4. Реформи братів Гракхів


1.Прочитайте пункт 4. Дайте усно відповіді на запитання : Хто такі брати Гракхи? Чому вони намагалися провести земельну реформу?  В інтересах багатих чи бідних вона проводилася? Як називали противників реформ братів Гракхів?
2. Прочитайте документ на стор. 180 і дайте письмову відповідь на запитання до документа.
3. Перейдіть за посиланням та виконайте тести ( прізвище вводите своє)
Тема уроку : Релігія, сімя , виховання та господарство давніх римлян.

План роботи над темою уроку.

1.Релігія римлян.

Прочитайте пункт 1 параграфа 42 і заповніть таблицю за зразком.
«Римські та грецькі боги»
Імя римського бога чи богині
Покровителем якої сфери був
Імя грецького бога
Юпітер
Цар богів, бог грому та блискавки
Зевс

2.Сімя та виховання римлян.

Прочитайте пункт 2 параграфа 42, нагадайте  матеріал параграфа 33( пукти 1,2) і заповніть порівняльну таблицю за зразком. За бажанням можете переглянути відео з даної теми за посиланням
«Сімя та виховання у греків та римлян»
Відмінне у римлян
Спільне у римлян і греків
Відмінне у греків
Діти навчалися до 11 років
Чоловіків та дружин обирали дітям батьки
Діти навчалися до 16 років
3.Господарство давніх римлян.

Прочитайте пункт 3 параграфа 42. Виконайте вправу «Продовж речення»(письмово у зошитах)
Основою римської армії було…..
Постійні війни призводили до …..
У великих маєтках використовували працю……..
Особливо прибутковими галузями господарства були….
У майстернях виготовляли……

четверг, 26 марта 2020 г.


Завдання для учнів 5-а та 5-б класу з історії на період з 30.03 по 04.04.2020


Тема уроку: Хто започаткував наукові дослідження історії України

План роботи над темою уроку.

1.       Прочитайте пункт 1 параграфа 26. Дайте письмово відповідь на запитання . Кого з науковців називають засновниками української історичної науки?

2.       Прочитайте пункт 2. Дайте  письмово відповідь на запитання .Кого називають «батьком української історичної науки? Чому?

3.       Виконайте завдання на стор.146 (І-1)

4.       Після виконання всіх завдань перейдіть на сайт «На урок» і виконайте тести на оцінку. Щоб перейти використайте посилання. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=876448


Бажаю успіху!пятница, 20 марта 2020 г.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 9-А ТА 9-Б КЛАСІВ НА ПЕРІОД З 16.03 ПО 20.03

Тема уроку: Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст- на початку ХХст. Утворення військово-політичних блоків.

План роботи над темою:
1.Прочитати параграф 29 ( підручник з всесвітньої історії)
2.Виконайте завдання на стор.167( 1,2,5,8 ). 
3.Перегляньте відео до уроку.

Тема уроку: Розвиток культури наприкінці ХІХ- на початку ХХст. 

План роботи над темою:
1.Прочитайте параграф 30 ( підручник з всесвітньої історії)
2.Виконайте завдання на стор.136(1,2,3,5) 
3.Перегляньте відео до уроку

Тема уроку :Зародження масової культури. Практичне заняття


План роботи над темою:
1.Опрацюйте параграф 31 ( підручник з всесвітньої історії) 
2.Дайте відповіді письмово на 2 запитання( на вибір) до кожного пункту параграфа, які знаходяться в кінці кожного пункту в графі «Запитання для обговорення»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 7-А ТА 7-Б КЛАСІВ НА ПЕРІОД З 16.03 ПО 20.03

Тема уроку: Держави Центральної та Східної Європи в Х-ХVст.

План роботи над темою:

1.Прочитати параграф 24 з всесвітньої історії.
 2.Виконати письмово завдання на стор.211.
3. Перегляньте відео до уроку за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=8F9c3-wNV1E


Тема уроку:Землі Північно-Східної Русі в ХІ-ХV ст.

План роботи над темою:
1.Прочитати параграф 25 з всесвітньої історії.
2. Виконати письмово завдання на стор. 221(1-8)

Завдання для дистанційного навчання для учнів 5-а та 5-б класів на період з 16.03 по 20.03

Тема уроку:  Літописці української історії

План роботи над темою:
1.Прочитайте параграфи 24, виконайте завдання на стор.136(І-1,3)
2.Прочитати параграф 25, виконати завдання на стор.141 (І-2, ІІІ-2)

понедельник, 16 марта 2020 г.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД з 12.03 по 20.03 ДЛЯ УЧНІВ 6 КЛАсу


Тема уроку:  Александр Македонський

План роботи над темою уроку.
1.       Біографія Александра Македонського.
Перегляньте відеоролик за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=El-uiYNr0Qw і дайте відповідь на запитання : Чому Александра Македонського називали найвідомішим полководцем стародавнього світу?
2.       Східний похід Александра Македонського.
Прочитайте параграф 36 та заповніть хронологічну таблицю «Східний похід Александра Македонського» за поданим зразком.

Дата
Місце битви
Результат битви
334 р. до н.е.
Битва біля річки Гранік
Перська армія розгромлена
Тема уроку : Природні умови Італії та виникнення міста Рим.

План роботи над темою уроку.
1.            Перегляньте відео за посиланням

2.Прочитайте параграф 39.
3. Випишіть у зошит  та поясніть нові поняття .
4. Виконайте завдання на ст.171

 Тема уроку: Римська республіка 5-середини 3 ст. до н.е.

План роботи над темою уроку.
1.       Прочитайте текст параграфа 40
2.       Запишіть у зошит дати та поясніть їх: 509 р. до н.е.,390 р. до н.е., 275 р. до н.е., 265 р. до н.е., 264-241 рр. до н.е.
3.       Запишіть у зошит нові поняття та поясніть їх : республіка, консул, ліктор, трибун, вето, Закони 12 таблиць, тріумф, Пірр, Перша пунічна війна, провінція.
4.       Поясніть у зошиті крилаті вислови «Гуси Рим врятували», «Горе переможеним», «Батьківщину захищають залізом, а не золотом», «Піррова перемога». Як виникли ці вислови?