пятница, 20 ноября 2015 г.

Виховна година до 70-річчя визволення України "Шлях до перемоги"


                             Шлях до перемоги
                (до 70-річчя визволення України від  
                      фашистських загарбників)



Мета: ознайомити учнів з бойовими діями за визволення України впродовж 1942-1944 рр.; на прикладі історичних фактів показати якою ціною далась перемога над загарбником нашої Батьківщини; виховувати почуття патріотизму та національної свідомості.

Обладнання:  збірник віршів про війну, спогади очевидців, карта України.

                                    

Історія України 9 клас Презентація до уроку "Кирило-Мефодієвське братство"


Презентація Історія України 10 клас Урок № 11 Тема. Україна в епіцентрі воєнно-політичних подій років Першої світової війни.

четверг, 19 ноября 2015 г.

Історія України 10 клас Урок № 11 Тема. Україна в епіцентрі воєнно-політичних подій років Першої світової війни.

Історія України 10 клас Урок 11
Тема. Україна в епіцентрі воєнно-політичних подій років
Першої світової війни.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
• показувати на карті територію українських земель напередодні Першої світової війни;
• спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризувати геополітичні плани країн Антанти і Троїстого союзу щодо України;
• на основі аналізу різних джерел інформації:
а) визначати мету воюючих сторін щодо українських земель
б) характеризувати український національний рух у Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях;
в) визначати програмові положення діяльності ГУР та СВУ;
г) з’ясовувати основні цілі легіону УСС.

Основні поняття: «Перша світова війна», «Антанта», «Троїстий Союз», «Головна українська рада», «Союз визволення України», «Українські січові стрільці».
Основні дати:1 серпня 1914р. – у Львові створено Головну українську раду.
4 серпня 1914р.- створення у Відні емігрантами з Наддніпрянської України Союзу Визволення України
Серпень 1914р.- створення легіону УСС. 
Історичні персоналії: Дмитро Донцов, К.Левицький,Л. Юркевич, С.Петлюра.            
Обладнання: карта, документи, таблиці, схеми.

Хід уроку

І. Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Метод «Знаю-хочу знати-дізнався»
Запитання: Що вам відомо з теми «Перша світова війна»?  А що вам відомо з теми нашого уроку?
Заповнення таблиці
Знаю
хочу знати
дізнався




ІІІ . Мотивація навчальної діяльності
             Проблемне завдання
• Поміркуйте, в чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні. Свою відповідь аргументуйте.
ІV.Оголошення теми уроку та очікуваних результатів
Учитель:Тема нашого  уроку: Україна в епіцентрі воєнно-політичних подій років Першої світової війни. Ви висловили ваші цілі на уроці, тепер познайомимося з тими цілями, що ставлю перед вами на уроці.
Після цього уроку учні зможуть:
• показувати на карті територію українських земель напередодні Першої світової війни;
• спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризувати геополітичні плани країн Антанти і Троїстого союзу щодо України;
• на основі аналізу різних джерел інформації:
а) визначати мету воюючих сторін щодо українських земель
б) характеризувати український національний рух у Наддніпрянській Україні та на західноукраїнських землях;
в) визначати програмові положення діяльності ГУР та СВУ;
г) з’ясовувати основні цілі легіону УСС.


            
ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

                           План вивчення нового матеріалу.

1.Україна у планах воюючих сторін.
2.Ставлення українських політичних сил та населення обох імперій до війни.
3. Заснування Головної української ради та Союзу визволення України
4.Формування легіону українських січових стрільців.


1.Україна у планах воюючих сторін.

  Робота в групах.
 Завдання: опрацювати розданий матеріал та дати відповідь на проблемне запитання:         « Деякі політики й вчені, наприклад, В. Вернадський та відомий англійський славіст Р. Сетон-Вотсон вважали, що саме українське питання було однією з головних причин, що призвели до війни. Чи згодні ви з цією думкою? Свою відповідь аргументуйте.»
  
         Матеріали для учнів

Таблиця «Плани ворогуючих сторін щодо України»
      


 1.Розглянути таблицю та відповісти на питання:
а)Які українські землі прагнула захопити Росія? Чому?;
б) Які українські землі прагнула захопити Австро-Угорщина? Чому?;
в) Які українські землі прагнула захопити Німеччина? Чому?
         2.З отриманих вами документів виберіть той, що найяскравіше передає причини загарбання українських земель Росією, Австро-Угорщиною, Німеччиною?
        3.Знайдіть на карті території України на які претендували ворогуючі блоки.

Тексти документів «Плани ворогуючих сторін щодо України»

 «Росія повинна віддати нам прибалтійські провінції… частину Польщі і Донецький басейн з Одесою, Кримом і Призов’ям…»(Із висловлювання найвпливовішого німецького промисловця Августа Тіссена)

«Хто володіє Києвом, той має ключ від Росії».( Із записів німецького публіциста Пауля Рорбаха)

 «Кожен, хто насправді знає і розуміє  географічне положення та економічний стан, в якому перебуває Росія, є незаперечним той факт, що Велика Росія може існувати тільки через володіння багатою Україною. Якщо ми зуміємо змінити стан України на незалежну державу й утримати незалежну Україну при житті, то  повністю завдамо смертельного удару Великій Росії. Тому Україну слід вважати серцем Великої Росії. В оцінці всіх експертів, володіння Україною робить Росію великою європейською державою. Україна, відокремлена від Росії, створить мур між Росією, Центральними державами та Балканами, закриваючи доступ Росії до Чорного моря».( Із таємних документів німецького генерального штабу (1 грудня 1915 р.)

« …доки Росія не буде віддалена від берегів Чорного моря, а Україна не буде приєднана до Центральних держав, тобто до Німеччини, на Балканах ніколи не буде спокійно»- наголошував професор із Любека Онезорге.

«Головною нашою метою у цій війні є глибоке ослаблення Росії, а тому у випадку перемоги ми розпочали б створення незалежної від Росії Української держави . На наш погляд існування такої держави завдало б значної шкоди пануванню Росії на Чорному морі, ба навіть цілковито знищило б його…» ( З ноти Міністерства закордонних справ до посів Австро-Угорщини у Константинополі та Берліні від 20.11.1914р.)

«…Для створення Великої Росії є лише один шлях- спрямувати всі сили на ту область, яка дійсно під силу її реальному впливу. Це- весь басейн Чорного моря, тобто всі європейські та азіатські країни . що виходять до Чорного  моря. Там для нашого незаперечного   господарчого й економічного панування є справжній базис: люди, кам’яне вугілля, залізо..Основою російської зовнішньої політики мусить бути  таким чином економічне панування в басейні Чорного моря.” (П.Струве «Великая Россия»)

Завдання

1. Порівняйте плани Антанти та Троїстого союзу щодо України напередодні Першої світової війни. Зробіть висновки.

2. Чому німці називали Україну «серцем Великої Росії»?

3. Деякі політики й вчені, наприклад, В. Вернадський та відомий англійський славіст Р. Сетон-Вотсон вважали, що саме українське питання було однією з головних причин, що призвели до війни. Чи згодні ви з цією думкою? Свою відповідь аргументуйте.

Підбиття підсумків
У ч и т е л ь.
Саме з початком Першої світової війни перед Україною відкрилися можливості для розв’язання надзвичайно складного завдання — об’єднати власні етнічні території та здобути державну незалежність, адже розв’язання цієї проблеми могло відбутись лише за умов радикальних змін усієї системи міжнародних відносин. Водночас бездержавність і роз’єднаність українських земель й загострення суперечностей між Російською імперією та Габсбурзькою монархією, в тому числі з приводу «українського питання», робили Україну дедалі більш вагомим об’єктом міжнародної гри провідних держав Європи. Саме тому твердження В. Вернадського та Р. Сетон-Вотсона не виглядає таким вже безпідставним, якщо врахувати, що українські землі по обидва боки австрійсько-російського кордону були не тільки головним Театром воєнних дій, а й головним предметом Першої світової війни, перебіг якої довів, що надалі ігнорувати «українське питання» неможливо.

2.Ставлення українських політичних сил та населення обох імперій до війни.
Завдання
Прийом «передбачення наперед»
Учитель .Перша світова війна, що розпочалася як збройний конфлікт між двома військовими блоками європейських держав (Антантою та Троєстим союзом ) поставила Україну в епіцентр воєнно-політичних подій. На боці обох блоків змушені були воювати українці відстоюючи чужі інтереси . В лавах російської армії служило 4,5 млн. українців (близько 35% усієї кількості мобілізованих на фронт),  а в австрійських військах понад 250 тис.чол. Німецьке командування з українських військовополонених сформувало так звані «Синю дивізію»та Українську сірожупанну дивізію, які змушені воювати на боці Німеччини. Тому всі країни, які вступили у війну враховували важливість українського чинника.
Запитання: Уявіть, що ви живете в ті часи.Яким буде ваше ставлення до війни? Чию сторону ви підтримаєте? Чому? Чи однакові ваші позиції?
Учитель. Тобто українське населення в ставленні до війни розкололося на 2 протилежних табори.Австрія та Росія переконували своїх підданих в необхідності захисту своєї батьківщини.Ніхто не хотів бути агресором. Росія оголосила війну національною. Основним стали гасла: допомога слов’янським братам та громадянський мир. Повинні були визначитись у ставленні до війни і українці.
  У ставленні до війни сформувалось чотири основні табори.
1.Проросійська позиція ТУП: Д.Дорошенко,С.Петлюра .30 липня 1914р. вистуили з декларацією «Війна і українці»- автор С.Петлюра.Згодом вони стали членами Всеросійського союзу земств і міст, який разом з іншимигрромадськими організаціями сприяв зміцненню обороноздатності російської армії.
2.Австрійська орієнтація. Українці, що проживали в Австрійській імперії. . НДП +соціал-демократична партія +РУП =ГРУ( на чолі Кость Левицький)
3.Національно-демократична позиція. СВУ(очолив Д.Донцов)
4.Центристська позиція.Орієнтувалась на власні українські сили і національні інтереси українців. Найменш чиельна група на чолі з Л.Юркевичем.
Суспільство розділилося на прибічників та противників переможної війни.


3. Заснування Головної української ради та Союзу визволення України
Метод «Концептуальна таблиця» Уважно прослухайте розповідь учителя, опрацюйте роздані тексти. Визначте за якими критеріями можна порівняти діяльність ГУР та СВУ.
Заповніть таблицю.
        Учитель. Відверто проавстрійські позиції посіла утворена в серпні 1914 р. у Львові Головна українська рада, що була міжпартійним блоком, до складу якого входили радикальна, соціал-демократична та націонал-демократична партії.
На чолі цього об’єднання став К. Левицький. У Маніфесті, випущеному Радою 3 серпня 1914 р., зазначалося: «Зажерливість царської імперії загрожує також нашому національному життю …яке знайшло охорону в конституційному ладі австрійської держави».
             За ініціативи Головної Української Ради незабаром було створено легіон Українських січових стрільців (УСС). Дотримуючись класичного імперського правила «не озброювати підкорені народи та не створювати з їх представників численні національні бойові одиниці», Австрійська імперія, навіть маючи гостру потребу в живій силі, чинила певні перешкоди при формуванні легіону.
Так, з 28 тис. охочих приєднатися до УСС було зараховано лише 2,5 тис. осіб.
                Водночас з утворенням Головної української ради група емігрантів зі Східної України (Д. Донцов, В. Дорошенко, А. Жук, О. Скоропис-Йолтуховський та ін.) заснували у Відні свою організацію — Союз визволення України (СВУ).
      Програмовою метою СВУ було утворення самостійної Української держави, заснування демократичного ладу, надання рівних прав і свобод представникам усіх національностей, забезпечення самостійності української церкви. СВУ вів активну пропагандистську та агітаційну роботу, домігся, щоб українські полонені в Австрії та Німеччині були виділені в окремі табори. Він отримував матеріальну допомогу від країн Четверного союзу, яка зараховувалася як державний борг майбутньої самостійної України.

Робота з документами 2

З маніфесту Головної української ради (3 серпня 1914 р.)

«Ідучи війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загином також українському національному життю, яке найшло охорону в конституційнім ладі австрійської держави. Побіда Росії мала би принести українському народові австро-угорської монархії те саме ярмо, в якім стогне 30 мільйонів українського народу в Російській імперії. І тому дорога наша ясна…Теперішня хвиля кличе український народ стати однодушно проти царської імперії при тій державі, в якій українське національне життя знайшло свободу розвитку…
Побіда австро-угорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде пораженіє Росії, тим швидче виб’є година визволення України…
Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!»

З платформи Союзу визволення України (серпень 1914 р.)

«Об’єктивна історична конечність вимагає, аби між Західною Європою і Московщиною повстала самостійна українська держава.
Потрібне се для осягнення і утримання європейської рівноваги, є се в інтересі народів Австро-Угорської держави, а передовсім в інтересі німецького народу в обох цісарствах, а для українського народу було б се здійсненням вікових його мрій і зусиль…
Національно-політичною платформою Союзу є державна самостійність України».

Завдання

• На основі документів визначте програмові засади діяльності ГУР та СВУ.


Складання порівняльної таблиці( концептуальної таблиці)

Назва 

ГУР    

СВУ

Дата заснування        

1 серпня 1914 р.         

4 серпня 1914 р.

Лідери

К. Левицький

М. Павлик

М. Ганкевич   

А. Жук

Д. Донцов

В. Дорошенко

Програмові

засади


• Посідали антиросійську позицію.
• Підтримка австрійського уряду у війні.
• Активна участь у формуванні військових підрозділів УСС.
• Виступали за утворення
незалежної Української
держави         



• Утворення самостійної
Української держави.
• Утвердження демократичного устрою, надання рівних прав і свободпредставникам усіх національностей.
• Співпраця з урядами
Німеччини та Австро- Угорщини


Завдання
• Порівняйте програмні засади та діяльність ГУР і СВУ

Робота з таблицею.
Українські політичні сили Наддніпрянщини

Назва 



Характеристика


Товариство українських поступовців
(ТУП) 

Закликали до підтримки Російської імперії, сподіваючись на надання Україні автономії в майбутньому; пізніше перейшли на позиції нейтралітету



Українська соціал-
демократична
робітнича
партія
(УСДРП)       

           
Розкол у партії: група на чолі із С. Петлюрою виступила на боці Російської імперії; група на чолі з В. Винниченком засудила війну та відстоювала ідею автономії України



Карпато-Руський
визвольний
комітет



Створений у Києві емігрантами з Г аличини; виступав за возз’єднання всіх українських земель у складі Російської імперії, поширював серед галичан заклики зустрічати російські війська як визволителів



Комітет Південно-
Західного фронту
Всеросійського
союзу земств і міст    


Створений із метою підтримки російської армії;

членами комітету були відомі представники укра-

їнського національного руху — А. Вязлов,

Д. Дорошенко, А. Ніковський

Завдання: Які політичні сили Наддніпрянської України підтримували Росію? Прослухайте уривки з відозви С.Петлюри «Війна і українці» Чим мотивує С.Петлюра рішення допомагати Росії? Чи реальними були ці плани?

 Зі статті С. Петлюри «Війна і українці»

«Українці не піддадуться провокаційним впливам і виконають свій обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час до кінця і не тільки на полі бою… але й як громадяни-обивателі, що повинні… сприяти успішному виконанню російською армією виїмково відповідального завдання, що випало на її долю…

Національна проблема, зокрема українська, вимагає свого невідкладного розв’язання. Такі струси в державному житті, як війна, відкривають очі суспільству державної нації на одну з її помилок у відношенні до недержавних народів. Воно переконується, що ці народи в однаковій мірі з ним відстоюють цілість держави, обороняють її нерозривність та добро і не є тією небезпекою, що в ній дехто вбачає загрозу цілості Росії.

Якщо в найбільш критичні дні проби народи Росії виконують свої обов’язки у відношенні до неї, то у свідомість суспільства і його керівних сил повинна просякти думка про надання цим народам і відповідних прав. У цьому відношенні можна завважити вже сприятливі симптоми. Логіка речей промовляє за те, що зміна відношення до інородців торкнеться також і українців, і в перспективах розв’язання національного питання в Росії і українське питання теж буде поставлене на денний порядок. Москва, липня 30 дня 1914 року»

4.Формування легіону Українських січових стрільців

У ч и т е л ь. Легіон Українських січових стрільців —одне із яскравих явищ Першої світової війни на теренах України. Являло собою полкове формування елітної української регулярної військової частини в лавах австрійської армії..Створення бойового легіону УСС розпочалося з перших днів війни і було ініційоване лідерами Головної Української ради. Вступ до нього провадився на цілком добровільних засадах . 6 серпня 1914 р. у львівській газеті «Діло» з’явилося звернення Головної Української Ради «до всього українського народу», в якому проголошувалась необхідність утворювати полки українських добровольців під назвою Українські Січові Стрільці (УСС). Ініціатива українських політиків і масовий ентузіазм населення Східної Галичини в створенні УСС захопили віденські урядові кола зненацька. Основний контингент становили молоді вихованці воєнізованих українських організацій : спортивно-громадської «Сокіл», пожежної «Січ», учнівсько-шкільної «Пласт» До міста Стрий на Львівщині, де формувався легіон прибуло 10 тис. добровольців .Тоді як дозвіл був даний на формування загонів УСС чисельністю 2,5 тис. чол.. Під командуванням М. Галущинського 3 вересня 1914 р. новобранці прийняли у Стрию (Львів уже був окупований царськими військами) присягу і відбули на доукомплектування у закарпатські села Горонда і Страбичій під Мукачеве
7 вересня 1914р. було затверджено організаційну структуру УСС, призначено командирів. Перший курінь очолив отаман Михайло Волошин, 35-річний львівський адвокат. Після війни відомий діяч Українського Національно-Демократичного Об’єднання .Другим куренем командував народний вчитель із Ясениці 32-річний отаман Гриць Коссак, батько чотирьох дітей. Третім курінним отаманом був Степан Шухевич.
Діяльність УСС розгорнулась на теренах Галичини і Буковини та виявилась у військово-організаційній і технічній підготовці їх членів. . Загалом бійці підрозділів українських січових стрільців дуже добре показали себе в бойових діях у Карпатах 1914–1915 рр., відзначилися в боях за Маківку та Лисоню.

Робота в парах
Робота з документом 3
Присяга бійців УСС
«…Я, УСС, присягаю українським князям ,гетьманам Запорозької Січі могилам і всій Україні, що вірно служитиму Рідному Краєві , боронитиму його перед ворогом , воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Так мені ,Господи Боже й Архангеле Михаїле , допоможіть. Амінь.»
Завдання

• Яку мету ставили перед собою січові стрільці?

V. Рефлексія
             Проблемне завдання
• Поміркуйте, в чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні. Свою відповідь аргументуйте.
Чи можна стверджувати, що перша свтова війна активізувала українське національне питання і спричинила зростання національної свідомості?
Метод «знаю-хочу дізнатися-дізнався»
Запитання: Що ви  нового дізналися сьогодні на уроці?
Чи виправдались ваші сподівання?
На які запитання ви не отримали відповіді?
Учні складають список запитань на які вони хочуть мати відповідь.

VІ.Підведення підсумків уроку

VІ. Інстуктаж з домашнього завдання
1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Група учнів готує презентацію «Галицька битва».
3. Один учень готує повідомлення «Бойовий шлях Легіону УСС».
Джерела:
1. Усі уроки до курсу «Історія України». 10 клас. Стандартний та академічний рівні.
2. Історія України. 10 клас. Готові дидактичні набори.





Історія України 9 клас Кирило-Мефодієвське товариство

Історія України   9 клас
Тема уроку: «Кирило-Мефодієвське товариство»
Очікувані результати.
Після уроку учні зможуть:
-пояснювати передумови виникнення Кирило-Мефодіївського товариства, наслідки їхньої діяльності;
  - називати роки діяльності Кирило-Мефодіївського товариства, його учасників, програмні документи;
  -пояснювати походження назви товариства ;
-аналізувати програмні документи братчиків;
-характеризувати громадсько-політтичну діяльність братчиків;
-пояснювати терміни і поняття :різночинці, політична партія, панславізм,українська ідея;
-визначати вплив Т.Шевченка на розвиток національно-визвольного руху;
-давати власну оцінку діяльності Т.Шевченка та Кирило-Мефодієвського братства
Основні дати:
 січень 1846- березень 1847рр.-діяльність Кирило-Мефодієвського братства.
1855р.- амністія членам  Кирило-Мефодієвського братства.
Основні терміни та поняття: різночинці, політична партія, панславізм,українська ідея
Видатні постаті: Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров,М.Гулак, В.Білозерський
Епіграф уроку:
 «Від Кирило-Мефодіїського братства веде свою історію
весь новий український політичний рух».
    М. С. Грушевський

                                Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
ІІІ. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів.
Метод «Генератор ідей»
Що вам відомо з даної теми уроку?
Слайд 2-3.
ІV. Актуалізація знань умінь та навичок.
Слайд 4-5.Бесіда «Видатні постаті українського суспільно-політичного руху кінця 18-першої третини 19 ст.»
На екрані подані  імена  та портрети : В.Капніст, І.Котляревський, М.Левицький, М.Шашкевич,І.Вагилевич, Я.Головацький, П.Пестель, брати А. і П.Борисови.
Хто ці історичні постаті? Яким вони бачили майбутнє України? Чи збігалися їхні погляди на майбутнє України?Який внесок вони зробили в розвиток суспільно-політичного руху в Україні?
V. Сприйняття і осмислення нового матеріалу
Слайд 6.Творче завдання: Чи можна назвати кирило-Мефодіївське товариство політичною партією?
Слайд 7.План уроку
План
1.Утворення Кирило-Мефодіївського братства.
2.Програмні документи й суспільно-політична діяльність братчиків.
3. Вплив кирило-мефодіївців на розвиток українського національного руху.
4.Місце Т.Г.Шевченка в українському національному відродженні.

1.Утворення Кирило-Мефодіївського братства
Прийом «Міні-лекція» з опорою на презентацію Слайд 8- 11.
З березня 1847 р. студент Київського університету Олексій Петров повідомив владі про діяльність таємного товариства, яке він випадково виявив. Поліція одразу ж арештувала провідних членів цієї групи й доставила їх до Петербурга. Під час допитів заарештованих був підтверджений факт існування Кирило-Мефодіївського товариства.Товариство стало першою в історії Україні по­літичною організацією. До складу групи входили тодішні представники української інтелігенції
        Восени 1846 р. загальна кількість чле­нів братства, за даними слідства, становила 12 осіб. Протягом приблизно 14 місяців його існування братчики збиралися кілька разів на тривалі філо­софські й політичні дискусії (під час однієї з них якраз і був присутній донощик Петров) та підго­тували ряд положень своєї програми. 
Братство сформувалося як таємне. Своїм символом воно обрало імена святих Кирила та Мефодія – перших слов’янських релігій них просветителів. До організації приймали представників слов’янства незалежно від станового походження. Кожний член складав присягу. Організація мала і свою печатку з євангельським висловом: «І пізнаєте істину, і істина визволить вас».
Робота з відеофрагментом.То хто ж входив до цього товариства? Слайд 11.Завдання: виписати прізвища учасників товариства.Учні мають виписати прізвища: М.Костомаров, В.Білозерський, М.Гулак, П.Куліш, М. Савич. І.Посяда, О.Тулуб, Г.Андрузький, Д.ПильчиковО.Навроцький, П.Маркович, Т.Шевченко.
Перевіримо ваші записи. Слайд 12-13.
Течії КМТ – слайд 14.
Робота над формуванням поняття «панславізм» Слайд 15.
Слайд 16.Робота в парах. Дати відповіді на запитання:
 1.Чому Кирило-Мефодіївське братство було нелегальною організацією?
2.Назвіть імена найбільш активних учасників Кирило-Мефодіївського братства.
3.Яким був кількісний склад організації?
4.До якої соціальної групи  належали братчики?

2.Програмні документи й суспільно-політична діяльність братчиків.
Робота в групах з відео фрагментом. Заповнити схему виділивши головні ідеї братчиків. Слайд 17
Робота в групах з текстовими джерелами. Слайд 18-19.
1-а група. Опрацювати уривок з «Книги буття українського народу» й виконати завдання.
Текст 1
«Україна встане із своєї могили і кликне знову до братів-слов’ян, і почують її поклик, встане Слов’янщина, і не зостанеться в ній ні царя, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні мужика, ні холопа, ні в Великій Росії, ні в Польщі, ні на Україні, ні в Чехії, ні у хорутан, ні в сербів, ні у болгарів. І Україна буде незалежною республікою в слов’янськім союзі. Тоді скажуть всі народи, показуючи на те місце, де на карті буде намальована Україна: «От камінь, відкинений будівничим, — а він ліг основою всього». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 458)

Завдання
1. Яким братчики бачили майбутнє України?
2. У чому вони вбачали історичне покликання України?
3. Як ви вважаєте, чому саме Україні відводилася вирішальна роль у боротьбі за утворення Слов’янської федерації?



2-а група. Опрацювати записи одного з братчиків Василя Білозерського і виконати завдання.
Текст 2
«Як вірні сини своєї батьківщини, одушевлені бажанням всякого добра до неї, ми повинні йти до здійснення в ній божої правди, царства свободи, братської любові і народного добробуту. Одначе ясно, що окреме існування її (України) неможливе: вона буде між
кількома огнями, буде під натиском і може підпасти гіршій долі, ніж яку потерпіли поляки. Одинокий спосіб для привернення прав, прийнятий розумом і ухвалений серцем, полягає в об’єднанні слов’янських племен в одну сім’ю, з охороною закону, любові і свободи кожного». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 459)
Завдання
1. На яких засадах повинно було здійснитися об’єднання слов’янських держав?
2. Чому братчики вважали, що буде неможливим окреме існування України як самостійної демократичної держави, а тільки у союзі з іншими слов’янськими народами?

3-я група. Опрацювати Статут Кирило-Мефодіївського товариства і виконати завдання.
Розділ І. «Головні ідеї»
1. Визначаємо, що духовне і політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути.
2. Визначаємо, що під час об’єднання кожне слов’янське плем’я повинне мати свою самостійність, а такими племенами вважаємо: південно-русів (українців), північно-русів (росіян), білорусів, поляків, чехів зі словенцями, лужичан, ілліросербів з хуруганами
(хорватами) і болгар.
3. Визначаємо, що кожне плем’я повинне мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян за їх народженням, християнським віросповіданням і станом.
4. Визначаємо, що правління, законодавство, право власності та освіта у всіх слов’ян повинні ґрунтуватися на святій релігії господа нашого Ісуса Христа.
5. Визначаємо, що при такій рівності освіченість і чиста мораль повинні служити умовою участі в правлінні.
6. Визначаємо, що має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С.71)
Завдання
1. Визначте, які завдання ставили братчики для розв’язання соціальних і національних проблем українців.
2. Як має бути організовано управління Слов’янською федерацією?
3. Як ви думаєте, чому у переліку слов’янських племен, які повинні увійти до Слов’янської федерації, українці стоять на першому місці?

4-а група. Опрацювати Статут Кирило-Мефодіївського товариства і виконати завдання.
Розділ ІІ. «Головні правила»
1. Товариство утворюється з метою поширення вищевикладених ідей переважно через виховання юнацтва, літературу і примноження членів товариства. Товариство визнає своїми покровителями святих Кирила і Мефодія і приймає своїм знаком перстень або ікону з іменами чи зображеннями цих святих.
2. Кожний член товариства при вступі приймає присягу використовувати талант, працю, статки, свої громадянські зв’язки для цілей товариства, і якщо б котрийсь з членів зазнав гонінь і навіть страждань за прийняті товариством ідеї, то, відповідно до присяги, він не видасть нікого з членів, своїх побратимів.
3. У випадку, коли член потрапляє до рук ворогів і залишає в нужді сімейство, товариство допомагає йому.
4. Кожний член товариства може прийняти нового члена товариства, не повідомляючи йому імена інших членів. <…>
8. Товариство буде прагнути зарані про викорінення рабства і всякого примушення бідних класів, а водночас і про повсюдне поширення грамотності.
9. Як все товариство в цілому, так і кожний член окремо повинні узгоджувати свої дії з євангелійськими правилами любові, покірності і терпіння; правило ж «Мета виправдовує засоби» товариство визнає безбожним. <…>
11 . Ніхто з членів товариства не повинен оголошувати про існування і склад товариства тим, котрі не вступають або не подають надії на вступ до нього». (Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 71)

Завдання
1. На яких засадах мало діяти Кирило-Мефодіївське товариство?
2. Про що свідчить відмова товариства від принципу «Мета виправдовує засоби»?
В ході роботи учні мають виділити такі основні моменти
Головне завдання
Спонукати всіх слов’ян до боротьби за економічне, соціальне й національне визволення

Програмові цілі
• Знищення царизму, кріпосного права і поділу населення на стани.
• Об’єднання слов’янських народів у єдину федерацію.
• Кожний слов’янський народ зберігає свою самостійність і незалежність й утворює власну державу з республіканською формою правління у складі федерації.
• Управління Слов’янською федерацією повинен здійснювати Слов’янський собор із представників усіх слов’янських народів.
• Проголошення рівності, демократичних прав і свобод народів.
• Розвиток національної мови та культури усіх слов’янських народів.
• Українському народові відводилася місія визволителя та об’єднувача усіх слов’янських народів.
• Правове законодавство має ґрунтуватися на релігійних ідеях

Релігійна спрямованість
• Названо на честь відомих слов’янських просвітителів, православних Кирила й Мефодія.
• Форма організації була запозичена в українських церковних братств.
• У програмових документах домінують соціальні ідеї первісного християнства.
• Чітко простежується ідея відстоювання загальнолюдських цінностей: справедливості, свободи, рівності й братерства

Форми та методи діяльності
• Нелегальність і конспірація.
• Прийняття присяги.
• Проголошення взаємодопомоги.
• Поширення освіти і грамотності серед населення.
• Поширення своїх ідей через виховання молоді та розповсюдження літератури



3. Вплив кирило-мефодіївців на розвиток українського національного руху.
Дайте відповідь на запитання: яку роль відіграло КМТ у національно-визвольному русі?
Слайд 23.
Ò     Вперше сформулювали українську національну ідею – створення незалежної української держави  
Ò     Це була спроба передової частини української інтеліґенції осмислити та визначити місце і роль українського народу в тогочасному світі.
• Діяльність товариства — то був початок довгої безупинної боротьби української інтеліґенції з російським царизмом

4.Місце Т.Г.Шевченка в українському національному відродженні.
Слайд 25.Учнівська презентація «Т.Г.Шевченко»
Слайд 26.Прокоментуйте оцінку діяльності Т.Шевченка відомими діячами

VІ. Рефлексія
Повернення до творчого завдання. Чи можна назвати Кирило-Мефодіївське товариство політичною партією? Слайд
Прийом «Сенкан» .Тема- Т.Шевченко.
VІІ. Підсумки уроку
VІІІ.Інструктаж по виконанню домашнього завдання.
Ò    Опрацювати текст параграфа 14.  Усім учням підготувати уривки із творів Т. Г. Шевченка, в яких звучать українські національні ідеї
Ò    Написати есе  “Роль Т.Шевченка в національному відродженні”