понедельник, 18 мая 2020 г.Підсумкова контрольна робота з всесвітньої історії  7 клас


Фото виконаних робіт присилати на електронну пошту galinanazarenko75@gmail.com
або на вайбер тел.0688051693

1. Скільки всього з 1095 до 1291 р. було здійснено хрестових походів до Святої Землі?
 а) 6 б) 8 в) 12 г) 5
 2. Як звали папу Римського, який закликав до Першого хрестового походу?
а) Урбан І б) Урбан ІІ в) Іоан І г) Франциск V
3. У якому році сталася ключова подія Першого хрестового походу - взяття Єрусалиму хрестоносцями?
 а) 1096 б) 1099 в) 1054 г) 1069
 4. Для захисту християнських володінь від мусульман хрестоносці утворили на Сході три духовнорицарські ордени.
 Найдавнішим із них був ________ а) Орден госпітальєрів б) Тевтонський орден в) Орден тамплієрів
 5. Духовно-рицарський орден, у який вступали переважно німецькі рицарі
 а) Орден тамплієрів б) Орден госпітальєрів в) Тевтонський орден
6. Хто з європейських монархів трагічно загинув під час переправи через гірську річку в ході Третього хрестового походу?
 а) німецький імператор Фрідріх І Барбаросса б) англійський король Річард І Левове Серце в) французький король Філіпп ІІ Август
 7. Спадкове земельне володіння короля в країнах Середньовічної Європи
 а) Дож б) Вотчина в) Бург г) Домен
 8. Про якого французького короля йдеться в уривку: "Незвичними для сучасників були величезна доброта і набожність короля __________. Він влаштовував притулки для калік та бідних людей. У королівському палаці щоденно накривали стіл для нужденних. Король особисто стежив за тим, щоб вони отримували такі самі страви, як і він."
 а) Людовік ІХ Святий б) Філіпп IV Красивий в) Іоанн ІІ Добрий г) Карл V Мудрий
9. Роки Столітньої війни
а) 1337-1437 рр. б) 1338-1454 рр. в) 1337-1434 рр. г) 1337-1453 рр.
10. Укажіть ім’я першого норманського короля Англії
а) Альфред Великий б) Гаральд в) Вільгельм Завойовник г) Едуард Сповідник
11. Коли барони примусили англійського короля підписати «Велику хартію вольностей»?
 а) 1215 р. б) 1302 р. в) 1265 р. г) 1337 р.
12. Орган станового представництва у Священній Римській імперії мав назву
 а) парламент б) Генеральні штати в) конклав г) рейхстаг
13. Курфюрсти – це
 а) особливо важливі документи, скріплені металевою печаткою
б) загони найманців, що отримували плату від свого лорда і мали з ним письмовий договір про службу.
 в) князі Священної Римської імперії, за якими було закріплено право обирати імператора.
 г) прихильники пап у їхній боротьбі проти німецьких імператорів.
14. Вкажіть факт, до якого не були причетні середньовічна Церква і священнослужителі
 а) продаж грамот, які відпускали гріхи
б) початок Хрестових походів
 в) заснування перших університетів
 г) заснування чернечих орденів
15. Із запропонованого переліку виберіть три країни Європи, де було засновано найперші університети
а) Іспанія б) Італія в) Англія г) Священна Римська імперія д) Польща е) Франція є) Угорське королівство ж) Велике князівство Литовське
16. Зазначте, якого навчального предмета не було у складі "семи вільних мистецтв"
а) геометрія б) астрономія в) граматика г) алхімія
 17. Кревську унію між Польським королівством і Великим князівством Литовським укладено
а) 1362 р. б) 1370 р. в) 1385 р. г) 1392 р.
 18. Коли відбулася подія, наслідки якої описано в уривку з історичного джерела: «Магнати і шляхта змусили юну королеву [Ядвігу] в державних інтересах Польщі відмовитися від нареченого з австрійського дому і вийти заміж за литовського князя Ягайла...»?
 а) 1385 р. б) 1413 р. в) 1569 р. г) 1596 р.
 19. Назвіть поширені релігії в Середньовічному Китаї
 а) Буддизм б) Конфуціанство в) Індуїзм г) Християнство
 20. Середньовічний землевласник
 а) конкістадор б) феодал в) латифундист
 21. Як називався корабель у вікінгів?
 а) Чайка б) Галера в) Дракар г) Трієра
22. Монархія, за якої король скликав для вирішення найважливіших питань представників різних станів?
 а) Дуалістична монархія б) Обмежена монархія в) Абсолютна монархія г) Станова монархія
 23. Цей документ вважають першим у Європі, що засвідчив основні права людини?
 а) Конституція Генріха ІV б) Ізборники в) Велика хартія вольностей г) Золота булла
 24. Що таке інквізиція?
 а) Церковна книга б) Церковний суд в) Засідання єпископів г) Релігійне вченняПідсумкова контрольна робота з історії України для 7 класу


Фото виконаних робіт присилати на електронну пошту galinanazarenko75@gmail.com
або на вайбер тел.0688051693

Виконайте тести
1. Роман Мстиславич напередодні утворення Галицько-Волинської держави був князем:
а) Київським б) Волинським в) Галицьким г) Переяславським
 2. В розповіді про зміни в житті міст з отриманням магдебурзького права доречні терміни:
 а) Панщина б) Магістрат в) Кріпацтво г) Рада д) Лава е) Фільварок
3. Міста, що в різний час були столицями Галицько-Волинської держави:
 а) Перемишль б) Холм в) Галич г) Сянок д) Володимир е) Київ
 4. Галицько - Волинська держава припинила своє існування у:
 а) 1387 р.; б) 1389 р.; в) 1390 р.; г) 1392 р.
 5. Правильним є судження: Магдебурзьке право в містах, що знаходились на українських землях, ... 1) поширювалось на всіх мешканців. 2) стало засобом захисту українських громад міст від засилля іноземців.
а) обидва судження правильні
 б) тільки 1-е судження правильне
в) тільки 2-е судження правильне
г) обидва судження неправильні
 6. Галицьке та Волинське князівства було об'єднано в єдину державу в:
 а) 1111 р. б) 1185 р. в) 1199 р. г) 1240 р.
7. Яке місто було захоплено і розорено монголами у 1240 р.?
 а) Чернігів б) Переяслав в) Київ г) Галич
8. Унаслідок Ярославської битви князь Данило Романович...:
 а) позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди
б) зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі
в) зупинив просування тевтонських рицарівхрестоносців на руські землі
 г) поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька
9. Установіть послідовність подій:
 А перша згадка назви "Україна" в писемних джерелах
Б захоплення Києва монголами
В Любецький з'їзд князів Г коронація Данила Галицького
10. Кревська унія була укладена між
 а) Польським королівством і Молдавським князівством
б) Польським королівством і Угорським королівством
в) Великим князівством Литовським і Московським царством
 г) Великим князівством Литовським і Польским королівством
 11. Назвіть найвищі стани суспільства (декілька):
а) слуги б) князі в) патриціат г) пани д) зем'яни е) магнати
12. Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславовича та Данила Романовича?
 а) приборкання боярської опозиції
 б) розбудова Галицької митрополії
 в) боротьба з Тевтонським орденом
 г) створення антимонгольської коаліції
13. Галицьку митрополію православної церкви утворено за ініціативи галицько-волинського князя
а) Юрія І Львовича б) Лева Даниловича в) Данила Романовича г) Романа Мстиславовича
 14. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович
 а) позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди
 б) зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі.
в) зупинив просування тевтонських рицарівхрестоносців на руські землі.
 г) поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька.
15. Про кого йдеться у цитаті? "___________ посів галицько-волинський престол у 14-річному віці. Він прийняв православ'я і став останнім самостійним володарем князівства."
 а) Лев Данилович б) Юрій ІІ Болеслав (Тройденович) в) Юрій І Львович г) Лев ІІ
16. Позначте правильні твердження щодо історичного значення коронації Данила Галицького: (2 відповіді)
а) збагачення Даниловичів
 б) князівство звільнилося від золотоординської залежності
 в) існування Української держави визнала Європа
 г) королівство стало силою, здатною об’єднати навколо себе інші українські землі
 д) покладено край зазіханням іноземних держав на українські землі
 е) посилилась роль галицького боярства
 17.  Позначте факт, що стосується життя й діяльності князя Романа Мстиславовича:
а) А прийняв королівську корону від Папи Римського;
б) Б заснував місто Львів;
 в) В об’єднав Галичину і Волинь в єдину державу;
 г) Г розбив хрестоносців у битві під Дорогочином
18. Укажіть князівства, які сформувалися на українських теренах( три правильні відповіді)
 а) Волинське б) Муромське в) Галицьке г) Переяяславське д) Полоцьке е) Рязанське є) Смоленське
19. Місто, поблизу якого Данило Галицький розгромив лицарів -хрестоносців у 1238р.:
 а) Белз б) Дорогочин в) Перемишль г) Ярослав
 20. Вкажіть автора твору "Повчання дітям":
 а) Ярослав Осмомисл б) Володимир Монамах в) Данило Галицький г) Мсислав Удатний
 21. Хто очолив монгольське військо після Чингісхана?
 а) Батий б) Субедей в) Угедей г) Джебе
22. Засновником Кримського ханства став:
 а) Хаджі-Гірей б) Менглі-Гірей в) Шахін-Гірей
 23. Данило Романович був коронований в:
а) 1253 р. б) 1272 р. в) 1245 р.
 24. Наступником Данила Романовича став:
 а) Лев б) Юрій І Львович в) Болеслав
 25. Вибрати три правильні відповіді. Які землі не входили до Галицько-Волинської держави за часів Романа Мстиславовича?
а) Галицьке князівство б) Волинське князівство в) Київське князівство г) Переяславське князівство д) Чернігівське князівство е) Смоленське князівство є) Полоцьке князівство


Підсумкова контрольна робота з історії для 6 класу


Фото виконаних робіт присилати на електронну пошту galinanazarenko75@gmail.com
або на вайбер тел.0688051693


Виконайте тести
1. Гнея Помпея, Марка Красса, Юлія Цезаря об'єднує створення:
 а) римської демократії
 б) першого тріумвірату
в) Римської імперії
 2. Оберіть термін до запропонованого визначення:
Рух величезних мас варварів на просторах Євразії, грандіозна міграція, що відбувалися у IV–VI ст.
 а) Велика криза б) Велике переселення народів в) Велике колонізація
3. Римська імперія розпалася на Західну Римську імперію і Східну Римську імперію
 а) 395 р. б) 476 р. в) 410 р. г) 395 р. до н.е.
 4. Ім`я найвідомішого гунського вождя
 а) Аларіх б) Одоакр в) Атілла г) Спартак
 5. Крилатий вислів "Прийшов, побачив, переміг" належить:
 а) Корнелію Суллі б) Октавіану Августу в) Юлію Цезарю г) Гаю Гракху
 6. Згідно з легендою, Рим був заснований
 а) 753 р. до н.е. б) 953 р. до н.е. в) 853 р. до н.е. г) 653 р.
 7. Італія знаходиться на:
 а) Аравійському півострові 
б) Апеннінському півострові
 в) Балканському півострові
 г) Кримському півострові
 8. Вислів "Гуси Рим врятували" пов'язаний з:
а) війною між Римом і Карфагеном
 б) війною між плебеями та патриціями
 в) війною між Римом та галлами
г) заснуванням Римом нових колоній
9. Повстання рабів в Римі в 74 – 71 рр. до н.е. очолив:
 а) Ганнібал б) Юлій Цезар в) Спартак
 10. У 455 році місто Рим було захоплено:
 а) гунами б) готами в) вандалами г) франками
11. За якого римського імператора припинилося гоніння проти християн, а він сам прийняв християнство
а) Октавіан Август б) Костянтин в) Феодосій г) Діоклетіан
12. Про яке місто говорять "Місто на семи пагорбах", "Вічне місто"?
 а) Рим б) Вавилон в) Сиракузи г) Помпеї
 13. Вибрати з переліку 3 римських богів
 а) Зевс б) Юпітер в) Марс г) Нептун д) Посейдон е) Аїд
14. Коли Рим став республікою?
а) 753 р. до н.е. б) 509 р.до н.е. в) 100 р. до н.е. г) 44 р. до н.е.
15. Як римляни називали усіх іноземців, які не володіли латинською мовою
 а) чужинці б) германці в) варвари г) галли
 16. Месія - це..?
а) покровитель б) спаситель в) повелитель г) вчитель
17. Столицею Східної Римської (Візантійської) імперії було місто?
 а) Рим б) Пантікапей в) Константинополь (Візантій) г) Александрія
 18. З 264 по 146 р. до н.е. Рим воював з ...
 а) Спартою б) Карфагеном в) галлами г) Вавилоном
 19. Що означає вислів "Піррова перемога"?
 а) Перемога, яка далася надто високою ціною
 б) Швидка перемога супротивника
в) Перемога без втрат війська
 г) Перемога здобута обманом
 20. Як звали карфагенського полководця
 а) Юлій Цезар б) Спартак в) Ганнібал г) Гермес
21. Реформи братів Гракхів були в інтересах
а) бідноти б) заможних в) військових г) своїх друзів
22. Заколот проти Цезаря очолив та вбив його
 а) Брут б) Октавіан в) Варнак
23. Урочистий в'їзд полководця-переможця в Рим називався:
 а) парад б) тріумф в) демонстрація
 24. Римляни вважали царем богів, богом грому і блискавки:
а) Юпітера б) Вулкана в) Аполлона


Підсумкова контрольна робота 5 клас

Фото виконаних робіт присилати на електронну пошту galinanazarenko75@gmail.comабо на вайбер тел.0688051693


Виконайте тести
1. Наука про минуле людства
а) хронологія б) історія в) математика г) нумізматика
 2. Науку, що вивчає способи обчислення часу, називають
 а) хронологія б) історія в) археологія г) сфрагістика
3. Лічба років від певної події
а) літочислення б) археологія в) календар
 4. Десяте століття починається ______ роком, а закінчується ______ роком.
 а) 0; 9 роком
 б) 1; 10 роком
 5. З якої мови походить слово "історія"?
 а) української б) грецької в) латинської г) слов'янської
 6. До якого століття належить 1199 рік?
а) 12 б) 11 в) 10 г) 14
7. Виберіть роки XV століття
 а) 1486, 1499, 1405
 б) 1573, 1542, 1598
 в) 1379, 1324, 1310
 г) 1654, 1342, 1987
 8. У 988 році в Київській Русі було запроваджено християнство як державну релігію. Обчисліть, скільки пройшло часу.
 а) 1032 б) 2000 в) 1023 г) 1932
9. "Батьком" історії вважають
 а) Геродота б) Михайла Грушевського в) Тараса Шевченка
10. "Батьком історії України" вважають
 а) Геродота б) Михайла Грушевського в) Тараса Шевченка
 11. Речовими історичними джерелами є
 а) кістки, знаряддя праці, посуд
 б) посуд, написи на каменях, одяг
в) карта, книга, легенди
 12. Нумізматика - це наука, яка досліджує
 а) монети б) печатки в) залишки людей
 13. Який князь запровадив християнство в Київській Русі?
 а) Володимир Великий б) Ярослав Мудрий в) Святослав г) Олег
 14. Що відбулось протягом 1932 - 1933 років?
 а) Голодомор б) Революція Гідності в) Світова війна г) Помаранчева революція
15. 28 червня 1996 року прийняли
 а) Державну валюту - гривню б) Конституцію України в) День незалежності
16. 24 серпня 1991 року прийняли
 а) Акт про незалежність України б) Конституцію України в) Українську валюту - гривню
17. 22 січня відзначають
 а) День Соборності України б) День Незалежності в) День Конституції
 18. Історична карта – це
 а) Зменшене зображення земної поверхні на площині виконане в певному маштабі
б) довільне зображення певної території
19. Легенда карти – це
 а) розповідь про давні події     б) умовні позначення та пояснення до карти
20. Друга світова війна розпочалася
 а) 1 вересня 1939 б) 1 вересня 1941 в) 22 червня 1939
21. Національно-визвольну війна українського народу розпочав гетьман
 а) Богдан Хмельницький б) Іван Мазепа в) Юрій Хмельницький
22. Україна межує з (обери усі країни сусіди України)
 а) Росія б) Словаччина в) Білорусь г) Молдова д) Чехія е) Польща є) Угорщина ж) Румунія


четверг, 14 мая 2020 г.


Підсумкова контрольна робота з основ правознавстваФото виконаних робіт присилати на електронну пошту galinanazarenko75@gmail.com
або на вайбер тел.0688051693

Вибираєте той варіант, на якому сидите в класі

І ВАРІАНТ
І рівень (0,5 бала)
І. Виберіть одну правильну відповідь:
1. Закінчіть висловлювання: «Норми цивільного права не регулюють…..».
А) право власності;
Б) порядок успадкування майна;
В) порядок укладання шлюбу;
Г) укладання різних видів договорів.
2. З якого віку неповнолітня особа має право зареєструватися підприємцем:
А) 13 років;
Б) 14 років;
В) 15 років;
Г) 16 років.
3. Укажіть визначення договору в цивільному праві:
А) письмовий документ, виданий довірителем іншій особі на певний строк;
Б) фактичні дані, на яких ґрунтується вимоги сторін;
В) взаємна угода про встановлення, зміну або припинення правовідносин;
Г) повчальний приклад, взірець, доказ.
4. Визначте, яка максимальна тривалість робочого тижня встановлена для 15-річних  працівників:
А) 18  годин;
Б) 24 години;
В) 36 годин;
Г) 40 годин.
5. Який нормативно-правовий акт містить положення про адміністративні проступки й адміністративну відповідальність:
А) Конституція України
Б) Кримінальний процесуальний Кодекс України
В) Кодекс України про адміністративні правопорушення
Г) Кримінальний Кодекс.
6. Який вид цивільної дієздатності осіб віком до 14 років:
А) часткова;
Б)  неповна;
В)  повна;
Г)  обмежена.
ІІ рівень (1 бал)
7. Дайте визначення поняттям:  
«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО» – це 
 «ШЛЮБ» – це 

8. Розташуйте адміністративні стягнення у порядку зменшення ступеню їх суворості.
А) виправні роботи;
Б) адміністративний арешт;
В) конфіскація предмета;
Г) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
ІІІ рівень (2 бала)
9. Укажіть правопорушення, за вчинення яких настане кримінальна відповідальність
А) Хлопець (12 років) розбив вітрину магазину мячем
Б) Олег (16 років) «відплатив» однокласнику за невірну підказку, розбивши його окуляри і травмувавши йому ліве око
В) Ольга (17 років) пройшла метро за чужим студентським проїзним і була затримана черговою
Г) Кирило (16 років) побив пяного сусіда, спричинивши йому струс мозку, за те, що той заважав його сімї відпочивати
Д) студентки Ліна й Ольга влаштували вночі гучну вечірку в гуртожитку, і вахтер викликав поліцію
Е) Сергій (14 років) украв у супермаркету дорогий компютерний диск і був затриманий охороною
Ж) Олена (16 років) перебігла дорогу на червоне світло й була затримана працівником поліції
IV рівень (3 бала)
10. Складіть міні-доповідь з теми «Як трудове законодавство охороняє працю неповнолітніх».
Підсумкова контрольна робота з основ правознавства

ІІ ВАРІАНТ
І рівень (0,5 бала)
І. Виберіть одну правильну відповідь:
1. Доповніть «До складу правовідносин входять суб’єкти правовідносин, об’єкти правовідносин  та ….»:
А)  зміст правовідносин
Б)   юридичні факти;
В)  спосіб правовідносин;
Г)   правомірна поведінка.
2. З якого віку, згідно законодавства України, встановлюється шлюбний вік для чоловіків і жінок:
А) 15 років;
Б) 16 років;
В) 17 років;
Г) 18 років.
      3. З якого віку неповнолітня особа може стати членом фермерського
         господарства
     А) 14 років;
     Б) 15 років;
     В) 16 років;
     Г) 17 років.
     4. Визначте, яка мінімальна тривалість відпустки для повнолітніх                     працівників:
      А) 15 днів;      
      Б)  20 днів;         
      В) 24 дні;           
      Г) 31 день.
     5. Який нормативно-правовий акт містить положення про злочини  й   
                    кримінальну відповідальність:
А) Конституція України;
Б) Кримінальний процесуальний Кодекс України;
В) Кодекс України про адміністративні правопорушення;
Г) Кримінальний Кодекс.
     6. Укажіть приклад права розпоряджання майном:
А) Микола взяв книгу в бібліотеці;
Б) Наталка зламала й викинула шкільний мікроскоп;
В) Світлана подарувала сестрі власноруч звязаний шарф;
Г) Олексій під час розкопок знайшов монету й залишив її у своїй колекції .
ІІ рівень (1 бал)
    7. Дайте визначення поняттям:  
    «СІМЕЙНЕ ПРАВО» – це 
   «ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА» – це 
8.Визначте відповідність між діяннями та юридичною відповідальністю:
А) Микола З. вчинив розбійний напад на відділення банку;
Б) Сашко Д. був відсутній на роботі без поважних причин три години;
В) Марія К. вживала спиртні напої в громадському місці;
Г) Дмитро Т. узяв у сусіда в борг 10000 грн. та вчасно не повернув.
1. матеріальна;
2. кримінальна;
3. адміністративна;
4. дисциплінарна;
5.цивільно-правова.

   ІІІ рівень (3 бала)

 9. Укажіть правопорушення, за вчинення яких настане адміністративна відповідальність
А) Хлопець (12 років) розбив вітрину магазину мячем
Б) Олег (16 років) «відплатив» однокласнику за невірну підказку, розбивши його окуляри і травмувавши йому ліве око
В) Ольга (17 років) пройшла метро за чужим студентським проїзним і була затримана черговою
Г) Кирило (16 років) побив пяного сусіда, спричинивши йому струс мозку, за те, що той заважав його сімї відпочивати
Д) студентки Ліна й Ольга влаштували вночі гучну вечірку в гуртожитку, і вахтер викликав поліцію
Е) Сергій (14 років) украв у супермаркету дорогий компютерний диск і був затриманий охороною
Ж) Олена (16 років) перебігла дорогу на червоне світло й була затримана працівником поліції

IV рівень (3 бала)
 10. Що таке склад злочину? Придумайте (пригадайте) правову ситуацію стосовно  вчинення злочину та визначте в ній елементи його складу