понедельник, 18 мая 2020 г.Підсумкова контрольна робота з історії України для 7 класу


Фото виконаних робіт присилати на електронну пошту galinanazarenko75@gmail.com
або на вайбер тел.0688051693

Виконайте тести
1. Роман Мстиславич напередодні утворення Галицько-Волинської держави був князем:
а) Київським б) Волинським в) Галицьким г) Переяславським
 2. В розповіді про зміни в житті міст з отриманням магдебурзького права доречні терміни:
 а) Панщина б) Магістрат в) Кріпацтво г) Рада д) Лава е) Фільварок
3. Міста, що в різний час були столицями Галицько-Волинської держави:
 а) Перемишль б) Холм в) Галич г) Сянок д) Володимир е) Київ
 4. Галицько - Волинська держава припинила своє існування у:
 а) 1387 р.; б) 1389 р.; в) 1390 р.; г) 1392 р.
 5. Правильним є судження: Магдебурзьке право в містах, що знаходились на українських землях, ... 1) поширювалось на всіх мешканців. 2) стало засобом захисту українських громад міст від засилля іноземців.
а) обидва судження правильні
 б) тільки 1-е судження правильне
в) тільки 2-е судження правильне
г) обидва судження неправильні
 6. Галицьке та Волинське князівства було об'єднано в єдину державу в:
 а) 1111 р. б) 1185 р. в) 1199 р. г) 1240 р.
7. Яке місто було захоплено і розорено монголами у 1240 р.?
 а) Чернігів б) Переяслав в) Київ г) Галич
8. Унаслідок Ярославської битви князь Данило Романович...:
 а) позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди
б) зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі
в) зупинив просування тевтонських рицарівхрестоносців на руські землі
 г) поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька
9. Установіть послідовність подій:
 А перша згадка назви "Україна" в писемних джерелах
Б захоплення Києва монголами
В Любецький з'їзд князів Г коронація Данила Галицького
10. Кревська унія була укладена між
 а) Польським королівством і Молдавським князівством
б) Польським королівством і Угорським королівством
в) Великим князівством Литовським і Московським царством
 г) Великим князівством Литовським і Польским королівством
 11. Назвіть найвищі стани суспільства (декілька):
а) слуги б) князі в) патриціат г) пани д) зем'яни е) магнати
12. Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславовича та Данила Романовича?
 а) приборкання боярської опозиції
 б) розбудова Галицької митрополії
 в) боротьба з Тевтонським орденом
 г) створення антимонгольської коаліції
13. Галицьку митрополію православної церкви утворено за ініціативи галицько-волинського князя
а) Юрія І Львовича б) Лева Даниловича в) Данила Романовича г) Романа Мстиславовича
 14. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович
 а) позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди
 б) зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі.
в) зупинив просування тевтонських рицарівхрестоносців на руські землі.
 г) поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька.
15. Про кого йдеться у цитаті? "___________ посів галицько-волинський престол у 14-річному віці. Він прийняв православ'я і став останнім самостійним володарем князівства."
 а) Лев Данилович б) Юрій ІІ Болеслав (Тройденович) в) Юрій І Львович г) Лев ІІ
16. Позначте правильні твердження щодо історичного значення коронації Данила Галицького: (2 відповіді)
а) збагачення Даниловичів
 б) князівство звільнилося від золотоординської залежності
 в) існування Української держави визнала Європа
 г) королівство стало силою, здатною об’єднати навколо себе інші українські землі
 д) покладено край зазіханням іноземних держав на українські землі
 е) посилилась роль галицького боярства
 17.  Позначте факт, що стосується життя й діяльності князя Романа Мстиславовича:
а) А прийняв королівську корону від Папи Римського;
б) Б заснував місто Львів;
 в) В об’єднав Галичину і Волинь в єдину державу;
 г) Г розбив хрестоносців у битві під Дорогочином
18. Укажіть князівства, які сформувалися на українських теренах( три правильні відповіді)
 а) Волинське б) Муромське в) Галицьке г) Переяяславське д) Полоцьке е) Рязанське є) Смоленське
19. Місто, поблизу якого Данило Галицький розгромив лицарів -хрестоносців у 1238р.:
 а) Белз б) Дорогочин в) Перемишль г) Ярослав
 20. Вкажіть автора твору "Повчання дітям":
 а) Ярослав Осмомисл б) Володимир Монамах в) Данило Галицький г) Мсислав Удатний
 21. Хто очолив монгольське військо після Чингісхана?
 а) Батий б) Субедей в) Угедей г) Джебе
22. Засновником Кримського ханства став:
 а) Хаджі-Гірей б) Менглі-Гірей в) Шахін-Гірей
 23. Данило Романович був коронований в:
а) 1253 р. б) 1272 р. в) 1245 р.
 24. Наступником Данила Романовича став:
 а) Лев б) Юрій І Львович в) Болеслав
 25. Вибрати три правильні відповіді. Які землі не входили до Галицько-Волинської держави за часів Романа Мстиславовича?
а) Галицьке князівство б) Волинське князівство в) Київське князівство г) Переяславське князівство д) Чернігівське князівство е) Смоленське князівство є) Полоцьке князівство

Комментариев нет:

Отправить комментарий